Et holdingselskab kan også være grønt

//

Hvis man har en større virksomhed, som er registreret som anparts- eller aktieselskab, så vil der tit være en god grund til også at have et Holdingselskab. Ved at have et Holdingselskab, som kan eje aktier eller anparter i det egentlige selskab, kan man opnå nogle forskellige fordele.

2 økonomiske grunde til at oprette et holdingselskab

Der kan være forskellige årsager til, at man vælger at oprette et holdingselskab som kan købe nogle af aktierne eller anparterne i det driftsselskab, som man allerede har. Det kan eksempelvis have nogle økonomiske fordele, da man kan overføre noget af driftsselskabets overskud til Holdingselskabet skattefrit. Da disse to selskaber er adskilte vil denne opsparing af overskuddet ikke blive påvirket hvis det på et tidspunkt går dårligt i driftsselskabet og dette i yderste tilfælde går konkurs.

En anden økonomisk fordel er når det kommer til frasalg. Normalt set vil man blive beskattet af de penge man tjener, hvis man vælger at sælge noget af sin virksomhed til andre. Men hvis et holdingselskab sælger nogle af sine aktier eller anparter i et andet selskab, så vil holdingselskabet ikke blive beskattet af det der tjenes på dette salg. Det er først når nogle af pengene bliver udbetalt til ejeren, at der vil blive trukket skat af dem.

Hvis man endnu ikke har sit eget aktie- eller anpartsselskab, men overvejer at starte et og ved at man højst sandsynligt vil stå i en situation i fremtiden hvor en af disse økonomiske fordele vil være rare at have, så kan det være en god ide at oprette et Holdingselskab fra starten af, i stedet for at vente til man har brug for at kunne udnytte dets funktioner og fordele. Overvej derfor hvilke fremtidsplaner du har for dit selskab.

Fortsæt den miljørigtige linje

For den klimabevidste virksomhedsejer, så tænker du måske at det at oprette endnu et selskab i forbindelse med det firma du allerede har, lyder til at være en belastning for klimaet og miljøet. Men dette behøver faktisk ikke være tilfældet.

For det første så har et holdingselskab ikke nogen produktion, så du vil ikke skulle øge din produktion ved at have oprettet dette selskab.

Der er selvsagt nogle administrative ting der skal holdes styr på. Herunder bogføring og årsrapport. Men hvis du allerede har lært hvordan du minimere dit forbrug af papir og plastik i dit allerede eksisterende firma, så vil du kunne tage denne metode med over i holdingselskabet. På den måde vil du måske også her kunne sørge for at langt de meste “papirarbejde” kan foretages digitalt og uden at have fysiske plastik mapper fyldt med papir. Det er heldigvis blevet meget nemt at have et papirfrit regnskab efterhånden. For hvis alle privatpersoner og virksomheder gør deres bedste for at minimere deres CO2 udslip, så kan det samlet have en virkning.

Derudover er selve papirarbejdet egentlig ikke lige så omfattende som et selskab hvor der er en reel drift, og dermed mange indtægter og udgifter der skal holdes styr på. Så selvom der skal udarbejdes en årsrapport, så indeholder den ikke lige så meget som til et driftsselskab.

Vis din virksomheds holdning til plastik

Du kan også vælge at gøre noget andet aktivt, så alle kan se din holdning til miljø og klima. Det er nemlig muligt at tilmelde en virksomhed eller et selskab til at få et nej til plastik mærke. På den måde vil du kunne vise andre at du ønsker at man nedsætter sit forbrug af plastik for på den måde at undgå at meget af det ender rundt omkring i naturen og forurener miljøet og er til skade for dyrene.

Nej til Plastik

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark