Korrekt bortskaffelse af tomme blækpatroner & tonere

//

Tomme blækpatroner og lasertonere betragtes af nogen som ethvert andet slags kontoraffald, og af selvsamme årsag bliver de kasseret i en skraldespand. Dette er dog en stor fejltagelse, og en fejltagelse som kan være skadelig for både sundhed og miljø.   

I denne blog kan du læse, hvordan du bortskaffer dine tomme blækpatroner og lasertonere korrekt.

Derfor skal du IKKE smide dine tomme blækpatroner og tonerpatroner i skraldespanden

Til trods for at din printers display giver til udtryk, at én eller flere printerpatroner eller lasertonere er tomme, så kan disse fortsat indeholde eller afgive kemikalier, som kan være sundhedsskadelige.

Kasserer du dine tomme patronhylstre i skraldespanden påvirker det desuden miljøet i en negativ forstand i og med, at den plastik og andet materiale, som anvendes til produktionen af blækpatroner og tonerpatroner kan tage flere tusinde år om at blive nedbrudt i deponeringsanlæg, da det ikke er biologisk nedbrydeligt materiale.

Korrekt bortskaffelse af tomme blækpatron- & tonerhylstre

Står du med en tom blækpatron eller laserpatron i hånden, så findes der flere alternativer til, hvordan du kan bortskaffe denne på korrekt vis, så du reducerer den negative miljøpåvirkning, som en ukorrekt bortskaffelse ellers måtte være medvirkende til.

Returnér tomme hylstre til forhandleren – de kan være penge værd!

Nogle online-forhandlere af printerpatroner og lasertonere tager aktiv del i at passe på miljøet ved bl.a. at sende en frankeret returkuvert med kundernes ordrer.

Oftest så gør dette sig gældende ved køb af nogle bestemte, originale blækpatron- og tonerserier, som ønskes genbrugt.

I så fald kan man, når ens patroner er tomme, indsende hylstrene tilbage til købsstedet gratis og velvidende, at de bliver håndteret korrekt.

Visse forhandlere medsender ikke nødvendigvis en frankeret returkuvert på forhånd med deres kunders ordrer; i stedet kan du eksempelvis få en returseddel tilsendt, når du sidder inde med x-antal tomme enheder, som er påkrævet.

Hos udvalgte forhandlere er det tilmed muligt at tjene penge på brugte blæk- og tonerpatroner!

Originale, tomme patroner er hos nogle forhandlere en eftertragtet vare, som gerne købes tilbage.

Hos forhandlere hvor denne politik føres vil en liste på deres hjemmeside fremgå over de printerpatron- og tonermodeller, som kan købes tilbage til genbrug, samt enhedspriserne for disse.

Som regel tager disse forhandlere alle modeller retur, men der betales kun for modellerne, som fremgår af deres liste.

Det er heller ikke usædvanligt, at du, i udvalgte fysiske butikker, hvor det er muligt at købe blækpatroner og tonere, kan aflevere dine tomme patroner og få et mindre beløb for de patroner, som kan genanvendes.

I daglig tale kalder nogle det ’pant’, da man på samme vis, som med tomme flasker, kan få ’pant’ for nogle patroner og for andre ikke.

Bestil en afhentning – omkostningsfrit

Hvis du ikke har købt dine blækpatroner og lasertonere hos en forhandler, som med din ordre har sendt en returkuvert, så du kan returnere de tomme hylstre til købsstedet, så har du også den mulig, at du kan lave en aftale med et genbrugsfirma, som indsamler tomme hylstre for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

De tomme enheder afhentes uden beregning og bliver genbrugt eller håndteret på miljørigtig vis.

Afhentninger kan finde sted, når et minimumsantal af tomme enheder ønskes bortskaffet; dette antal vil fremgå af genbrugsfirmaets hjemmeside.

Aflevér dine tomme hylstre på den lokale genbrugsstation

Endelig har du altid mulighed for at aflevere dine tomme printer- og tonerpatroner på en hvilken som helst genbrugsplads.

På genbrugspladsen bliver de tomme enheder indsamlet og genbrugt, og alle delelementer, som kan være til skade for miljøet, bliver destrueret på forsvarlig vis. En stor del af plastikken bliver smeltet om og genanvendt i andre industrier.

Hvordan genanvendes printerpatroner og lasertonere?

Bortskaffer man sine tomme printer- og tonerpatroner korrekt, vil disse blive sorteret med henblik på genbrug. Udvalgte patroner ønskes tilmed genanvendt til samme formål.

Patroner som ønskes genanvendt bliver skilt ad, renset, en ny svamp bliver eventuelt isat, og patronerne bliver nulstillet for til sidst at blive påfyldt igen med forbrugsstof.

Disse patroner vil efterfølgende kunne blive solgt igen som patroner med en miljøvenlig profil til en betydelig lavere pris end nye originale blækpatroner.

Miljøvenlige patroner, også kaldet kompatible patroner, indeholder desuden også væsentligt mere forbrugsstof end nye, originale patroner – alt sammen til din og miljøets fordel.

Tomme printerpatroner og lasertonere kan blive genfyldt af flere omgange, men når det ikke længere er hensigtsmæssigt at genanvende dem, vil de blive skilt ad, og de forskellige dele vil blive genbrugt.

Nej til Plastik

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark